Καλούνται οι φοιτητές του τμήματος, εκτός από τους πρωτοετείς, να κάνουν εγγραφή στο e-class των μαθημάτων που πρόκειται να παρακολουθήσουν στο χειμερινό εξάμηνο 2020-21, προκειμένου να λαμβάνουν πληροφορίες για τα μαθήματα.

Οι παραδόσεις όλων των μαθημάτων ξεκινούν από τις 5/10, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί, και θα γίνουν εξ αποστάσεως.