Αγαπητ@ Φοιτητ@ς

Δεδομένων των ειδικών συνθηκών λόγω της πανδημίας COVID-19 και σε συνέχεια των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και της Συγκλήτου, σας ενημερώνω ότι η εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος Φιλολογίας για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 ξεκινά από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 για όλα τα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ με ΤΗΛΕΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, δηλαδή με προσαρμοσμένη εφαρμογή δυνατοτήτων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και συνδυασμό της ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεεκπαίδευσης, δηλαδή της πλατφόρμας e-class και τηλεδιαλέξεων.

Ο/Η διδάσκ@ του κάθε μαθήματος θα σας ενημερώσει μέσω του e-class για τον τρόπο πραγματοποίησης των μαθημάτων, την πλατφόρμα τηλεδιαλέξεων και τη χρήση συμπληρωματικού υλικού κλπ. Θα πρέπει να φροντίσετε να διαθέτετε λειτουργικά επαρκή υπολογιστή και καλή σύνδεση στο διαδίκτυο από το σπίτι σας ώστε να μπορέσετε να συμμετάσχετε στην όλη διαδικασία.

Είναι απαραίτητο να έχετε εγγραφεί ΟΛ@ στο e-class με τη χρήση των πανεπιστημιακών σας μέιλ και όχι των προσωπικών, ώστε να μην παρακωλύεται η απρόσκοπτη συμμετοχή σας!

Σε ό,τι αφορά τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματός μας, η εκπαιδευτική διαδικασία θα υλοποιηθεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και σχετικές ανακοινώσεις θα βγουν με ευθύνη των Διευθυντ@ων των ΠΜΣ όταν θα έχει ολοκληρωθεί η επιλογή και εγγραφή των νέων μεταπτυχιακών Φοιτητών, περί τα τέλη Οκτωβρίου.
Εάν χρειάζεστε να επισκεφτείτε δια ζώσης το Τμήμα, για τη Γραμματεία ή για να συναντηθείτε με κάποι@ διδάσκο@α θα πρέπει να τηρείτε υποχρεωτικά τους υγειονομικούς κανονισμούς για την τήρηση αποστάσεων, μη συγχρωτισμού και τη  χρήση Προστατευτικής ΜΑΣΚΑΣ σε όλους τους χώρους του Τμήματος.
Σας παρακαλώ πολύ να παρακολουθείτε τακτικά τις ανακοινώσεις και ενημερώσεις του Τμήματός μας ώστε να είστε σωστά ενημερωμέν@ και να αποφεύγετε να αλληλοενημερώνεστε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook κλπ.) διασπείροντας πολλές φορές λάθος πληροφορίες. Αρμόδι@ και ικαν@ να σας ενημερώνουν σωστά για την ακαδημαϊκή σας πορεία στο πανεπιστήμιο είναι αποκλειστικά και μόνο οι διδάσκο@ες και η Γραμματεία του Τμήματός μας.

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας και σας εύχομαι να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους οικείους σας, τηρώντας τις οδηγίες που εκδίδουν οι αρμόδιοι φορείς του κράτους αναφορικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού, η Γραμματεία, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος κος Αρχάκης και εγώ προσωπικά παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε βοήθεια και υποστήριξη!

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας

Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος
Καθηγητής