Η εξέταση του μαθήματος για τους φοιτητές επί πτυχίω θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου σύμφωνα με το Πρόγραμμα αλλά ώρα 18.30-20.00, προκειμένου να μη συμπίπτει με την εξέταση άλλου μαθήματος.