Το μάθημα “Εργαστηριακή Φωνητική” Η’ Εξαμήνου της ειδίκευσης Γλωσσολογίας θα γίνεται Πέμπτη 09:00 – 12:00, στο υπολογιστικό κέντρο (παλιό σπουδαστήριο) του τμήματος.