Η ημερομηνία κατάθεσης της απαλλακτικής εργασίας της Εργαστηριακής Φωνητικής είναι η 22 Σεπτεμβρίου