Αιτήσεις ορκωμοσίας

//Αιτήσεις ορκωμοσίας

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που γίνονται πτυχιούχοι μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2016 να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος, από 24/10/2016 μέχρι και 3/11/2016 (ημέρες και ώρες που λειτουργεί η θυρίδα της Γραμματείας), προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά για την ορκωμοσία τους.

1.       ΑΙΤΗΣΗ (παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία).

2.       Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (στην οποία θα αναγράφεται: ότι δεν έχετε καμία εκκρεμότητα προς τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών (παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία).

3.       Επιστροφή της Φοιτητικής Ταυτότητας και του Πάσο καθώς και του Βιβλιαρίου υγείας (εάν έχει εκδοθεί από το Παν/μιο).

2016-11-01T17:29:17+00:00 Σεπτέμβριος 21st, 2016|Categories: Ορκωμοσίες|