Καλούνται οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στις προφορικές εξετάσεις του μαθήματος να προσέρχονται με την ακόλουθη σειρά:

Α-Ζ 9-10

Η-Μ 10-11

Ν-Ω 11-12