Γ. Σεφέρης

//Γ. Σεφέρης

Όσοι φοιτητές δεν μπορούν να εξεταστούν στο μάθημα «Γ. Σεφέρης», λόγω σύμπτωσης της εξέτασης του μαθήματος με άλλο μάθημα, την καθορισμένη ημερομηνία που αναγράφεται στο πρόγραμμα, μπορούν να εξεταστούν στις 28/6, στις 3.00 στην αίθουσα ΑΔ. Απαραίτητη προϋπόθεση να το έχουν δηλώσει στη Γραμματεία ή στη διδάσκουσα.

2018-06-18T09:30:39+00:00 Ιούνιος 18th, 2018|Categories: Εξεταστική|