Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν από τη Τρίτη 6/3 και θα διδάσκονται κάθε Τρίτη στην αίθουσα ΠΑΜ14 και ώρες 9.00-12.00