Το μάθημα της Γλωσσικής μεταβολής (Ζ’ εξ.) δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο 02/11