Τα μάθημα της Τρίτης 24/10 αναβάλλεται λόγω προσωπικού προβλήματος του διδάσκοντα.