Το μάθημα θα διδάσκεται κάθε Παρασκευή 12.00-15.00 στην αίθουσα ΠΑΜ14.