Το μάθημα της Τρίτης, 28/03/2017 δεν θα πραγματοποιηθεί και θα αναπληρωθεί σε συνεννόηση με τους φοιτητές.
Σταύρος Κουλουμέντας