Όσοι φοιτητές επιθυμούν να δουν το γραπτό τους στο μάθημα «Κ.Π.Καβάφης» μπορούν να προσέλθουν το γραφείο της διδάσκουσας την Πέμπτη 29/6, 12.00-1.00.