Λόγω νέας επιδείνωσης του καιρού την επόμενη εβδομάδα και αδυναμίας μετακίνησης, το μάθημα της Κρητικής λογοτεχνίας  της 9. Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιανουαρίου, στο ΠΑΜ14, στις 9.00-12.00.