Σε όσους επί πτυχίω φοιτητές υπολείπεται το υποχρεωτικό μάθημα 2ου εξαμήνου «Λατινική Θεματογραφία» (δεν προσφέρεται στο ακαδ. Έτος 2020-21), προκειμένου να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους αυτού του εξαμήνου, να αποστείλουν μήνυμα στη γραμματεία με τα στοιχεία τους καθώς και τον αριθμό των μαθημάτων που τους απομένουν για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.