Την Τετάρτη 9/5 και ώρες 12.00 – 15.00 θα γίνει προπλήρωση του μαθήματος στην αίθουσα AULA (γραφεία καθηγητών)