Τα μαθήματα «Πολυπολιτισμικότητα και Σχεδιασμοί Μάθησης» (Στ. εξαμήνου) και «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών» (Η εξαμήνου) δεν θα προσφερθούν στο εαρινό εξάμηνο 2017-18.

Οι φοιτητές του Η εξαμήνου αντί για το «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών» θα μπορούν να επιλέξουν το μάθημα «Διαπολιτισμική Παιδαγωγική» (μάθημα επιλογής 8ου εξαμήνου) με διδάσκουσα την κα Αρβανίτη.