Καλούνται οι φοιτητές που έχει εγκριθεί η μετεγγραφή τους στο Τμήμα Φιλολογίας να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών http://eggrafes.upatras.gr, προκειμένου να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική τους εγγραφή στο σύστημα του Πανεπιστημίου Πατρών. Εκεί οι φοιτητές αφού συμπληρώσουν το πεδίο «Κωδικός Υποψηφίου» και το πεδίο «κινητό» (ο αριθμός κινητού πρέπει να είναι αυτός που έχει χρησιμοποιηθεί στην αίτηση που έχουν κάνει στο  ΥΠΕΘ) θα εισέλθουν σε μια καρτέλα που πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία που ζητούνται. Αφού ολοκληρώσουν τη διαδικασία συμπλήρωσης θα πρέπει να προσέλθουν στη γραμματεία του τμήματος από Δευτέρα 14/11 μέχρι Παρασκευή 25/11, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετεγγραφή τους.