Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22/9 15.00-18.00 στην αίθουσα ΑΔ