Οι φοιτήτριες/φοιτητές  τμήματος Φιλολογίας και Φιλοσοφίας με επίθετα από Α έως Ξ θα προσέλθουν στην ΠΑΜ 14 και από Ο έως Ψ στην ΑΔ.