Η κατανομή με βάση το αρχικό γράμμα του επωνύμου:

Α-Μ: αίθουσα ΑΔ και Ν-Χ: αίθουσα Κ9

Απαιτείται η ηλεκτρονική δήλωση του μαθήματος και η προσκόμιση της φοιτητικής ταυτότητας.

Η διδάσκουσα

Στέση Αθήνη