Το μάθημα της Τετάρτης, 22/3/2017 μετατίθεται την Πέμπτη, 23/3/2017, ώρα 3-6 μ.μ., στην αίθουσα ΠΑΜ 14.