Το φροντιστήριο για το μάθημα «Ο Σολωμός και η Επτανησιακή Σχολή» δεν θα διδαχθεί την Πέμπτη 15/3. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα ανακοινωθεί αργότερα.