Οι φοιτήτριες/ητές θα πρέπει να προσέλθουν στις αίθουσες για την εξέταση με βάση τα αρχικά του επωνύμου:

Α-ΚΑΠ: Κ9, ΚΑΡ-Ψ: ΑΔ

Η διδάσκουσα

Στέση Αθήνη