Το μάθημα της κ. Παπαργυρίου  δεν θα πραγματοποιηθεί αυτήν Τετάρτη (27/2) λόγω απουσίας της διδάσκουσας με επίσημη άδεια για οικογενειακούς λόγους. Θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί προσεχώς.