Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 22/6 στις αίθουσες ΑΔ και ΠΑΜ14 από 16.00 έως 18.00.