Η ώρα προσέλευσης στο μάθημα ΑρχαΙκό Έπος: ‘Ομηρος είναι ΑΥΣΤΗΡΑ 9.30 πμ, στην ΠΑΜ 14. Η επόμενη δυνατή προσέλευση είναι στις 10.30 πμ, κατά την διάρκεια του δεκάλεπτου διαλείμματος.
Ο κωδικός στο eclass του μαθήματος είναι: Homerus
Η Καθηγήτρια,
Ε. ΚΑΡΑΚΑΝΤΖΑ