Η ορκωμοσία του τμήματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29/7 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» Α’ όροφος κτιρίου Διοίκησης – Πρυτανεία

Οι συμμετέχοντες πρέπει να βρίσκονται 30 λεπτά πριν την τελετή, προκειμένου να περιενδυθούν την τήβεννο του Πανεπιστημίου.

Τα μητρώα των συμμετεχόντων ανά ώρα είναι τα κάτωθι:

ΩΡΑ 9.30

1049545
1019000
1002159
1002334
1019063
1019132
1051228
1002181
1019241
1019287
1031637
1001685
1019505
1019519
1002209
1002210
1002211
1019589
1019697
1001976
1031620
1019739
1002235
1019843

ΩΡΑ 11.00

1001735
1019905
1049555
1019951
1019981
1002018
1049532
1020064
1020066
1020084
1049500
1020141
1049533
1002339
1001779
1049547
1049502
1020365
1020370
1049462
1049466
1031623
1001518
1020506