Δείτε το πρόγραμμα εδώ. 

Τα μαθήματα ξεκινούν από τη Δευτέρα 2/10/2017.