ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΠΕΜΠΤΗ, 17. 5. 2018, 6-9, ΑΙΘΟΥΣΑ Κ9.

ΤΕΤΑΡΤΗ, 30. 5. 2018, 11-2 Μ.Μ., ΑΙΘΟΥΣΑ «ΟΛΓΑ ΒΑΡΤΖΙΩΤΗ»