Καλούνται όσοι φοιτητές δεν έχουν αποστείλει την αίτησή τους για την παραλαβή του πτυχίου τους, να την αποστείλουν μέχρι την Κυριακή 2/8/20, διότι αλλιώς θα το παραλάβουν στην επόμενη ορκωμοσία.