Πρακτική Άσκηση Τελειοφοίτων Τμήματος Φιλολογίας 2017-2018

//Πρακτική Άσκηση Τελειοφοίτων Τμήματος Φιλολογίας 2017-2018

Με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται στους τελειόφοιτους φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας η προκήρυξη 37 (τριάντα επτά) θέσεων Πρακτικής Άσκησης στα πλαίσια του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Φιλολογίας» για το 2018 σύμφωνα με την τροποποίηση ΕΔΒΜ12 με αριθμ. Πρωτ.: 13937/05.09.2017 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Δείτε το αναλυτικό κείμενο της Προκήρυξης Π.Α.

Αίτηση Συμμετοχής

Πρότυπο Βιογραφικού Σημειώματος

Συνεργαζόμενοι φορείς

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  1. Για την κατάθεση του Βιογραφικού Σημειώματος χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ το Πρότυπο Βιογραφικού Σημειώματος που επισυνάπτεται μαζί με την Αίτηση συμμετοχής φοιτητή στην Πρακτική Άσκηση.
  2. Η Αίτηση συμμετοχής, το Βιογραφικό σημείωμα και οι τίτλοι σπουδών (Ξένες Γλώσσες – Η/Υ) κατατίθενται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη διεύθυνση philsec@upatras.gr
  3. Δεν έχουν δικαίωμα αίτησης οι φοιτητές που πραγματοποίησαν Πρακτική Άσκηση κατά τα προηγούμενα έτη.
  4. Δεν έχουν δικαίωμα αίτησης οι φοιτητές που πραγματοποίησαν ή θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση μέσω του προγράμματος Erasmus+.
  5. Οι αιτούντες θα πρέπει να διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της τρίμηνης Πρακτικής Άσκησης (δηλαδή να μην έχει κατατεθεί ο βαθμός του τελευταίου μαθήματός τους στη Γραμματεία).
  6. Οι επί πτυχίω φοιτητές οφείλουν να μην έχουν ξεπεράσει τα ν+2 έτη φοίτησης και να έχουν μάθημα επιλογής να δηλώσουν στην καρτέλα τους, για να μπορέσουν να επιλέξουν την Πρακτική Άσκηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης δείτε εδώ

2017-11-28T12:46:44+00:00 Νοεμβρίου 27th, 2017|Categories: Μη κατηγοριοποιημένο|