Παρακαλώ οι φοιτητές / φοιτήτριες να προσέλθουν ως εξής:
Α – Ν: 12 μ. – 2 μμ
Ξ – Ω: 2 μμ. – 4 μμ
Όποιοι από τους φοιτητές εργάζονται μπορούν να παρουσιαστούν στην β ομάδα.