1) Αρχαία Ελληνική Φιλολογία και Λατινική Φιλολογία:

8/12/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00π.μ.-12.00μ. Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Φιλολογίας

 

2) Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία:

7/12/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00μ.μ..-18.00μ.μ. – Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Φιλολογίας

 

3) Γλωσσολογία:

19/12/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ.–12.00μ. – Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Φιλολογίας

Σημειώνεται ότι για την εξακρίβωση των στοιχείων ο υποψήφιος πρέπει να έχει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ μαζί του την ημέρα της εξέτασης, αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.