Η Επιτροπή της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Φιλολογίας ΠΠ αφού έλαβε υπόψη τις αιτήσεις που κατατέθηκαν,  καλεί τους/τις παρακάτω φοιτητές/τριες να προσέλθουν στη συνέντευξη για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2018-2019 την  Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 στην Αίθουσα Συνελεύσεων του Τμήματος. Η τελική επιλογή και κατανομή όσων θα επιλεγούν στις διαθέσιμες θέσεις της Πρακτικής θα γίνει μετά την ολοκλήρωση και αυτής της διαδικασίας. Σας παρακαλούμε πολύ να τηρηθεί αυστηρά το πρόγραμμα για την ομαλή ροή των συνεντεύξεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ