Διοργάνωση:

Γιώργος Καζαντζίδης, Κατερίνα Οικονομοπούλου, Ελένη Παπαργυρίου

Σεμινάριο 1Η έρευνα στη φιλολογία: αναζήτηση και κατάρτιση βιβλιογραφίας, χρήση ψηφιακών πηγώντεκμηρίωση (παραπομπές και υποσημειώσεις, λογοκλοπή) [πρώτος κύκλος] Γ. Καζαντζίδης / Θ. Μαρκόπουλος / Θ. Ιερωνυμάκη-Ε. Κιαπίδου [Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου, 18.00-20.00]

Σεμινάριο 2Τεχνικές γραφής ακαδημαϊκού λόγου: επιχείρημα, διατύπωση, έκφραση, επιμέλεια κειμένου [πρώτος και (προαιρετικά) δεύτερος κύκλος] Φ. Νούσια / Ε. Καρακάντζα / Σ. Ράγκος [Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, 18.00-20.00]

Σεμινάριο 3Πώς επιλέγω ειδίκευση [πρώτος κύκλος, φοιτητές δευτέρου έτους] Θ. Μαρκόπουλος / Γ. Παπαθεοδώρου / Ν. Χαραλαμπόπουλος [Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου, 18.00-20.00]

Σεμινάριο 4Αναζήτηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών [δεύτερος κύκλος, τεταρτοετείς φοιτητές] Θ. Μαρκόπουλος / Κ. Οικονομοπούλου / Φ. Νούσια-Ε. Παπαργυρίου [Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου, 18.00-20.00]

Σεμινάριο 5Τεχνικές προφορικής παρουσίασης εργασιών (δομή και διάρθρωση επιχειρήματος, επιλογή κειμένων για handout, χρήση τεχνικών μέσων όπως το Powerpoint κλπ) [πρώτος και (προαιρετικά) δεύτερος κύκλος] Ε. Καρακάντζα / Ε. Παπαργυρίου /Κ. Οικονομοπούλου [Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021, 18.00-20.00]

Σεμινάριο 6: Εξετάσεις εξ αποστάσεως [πρώτος κύκλος, πρωτοετείς φοιτητές] Γ. Μεσσήνης [Δευτέρα 18 Ιανουαρίου, 18.00-20.00]

Τα σεμινάρια θα γίνουν μέσω Zoom στον σύνδεσμο:

Topic: Σεμινάρια ακαδημαϊκών δεξιοτήτων 2020-21

Time: This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting

https://upatras-gr.zoom.us/j/96474439380?pwd=TmxsTmdzeXltcXV2aFVuR3FyVHZ4UT09

Meeting ID: 964 7443 9380

Passcode: 081703

One tap mobile

+302111984488,,96474439380#,,,,,,0#,,081703# Greece

+302311180599,,96474439380#,,,,,,0#,,081703# Greec