Το μάθημα δεν προσφέρεται στο 5ο εξάμηνο στην Κλασική ειδίκευση, όπως εσφαλμένα είχε γραφεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα.