Αναπληρώσεις δύο μαθημάτων Σημασιολογίας:
(1) Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου, 9πμ – 12πμ, Ο.Β.
(2)  Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου, 3μμ – 6μμ, Ο.Β.
Ο διδάσκων,
Χρήστος Βλάχος