Οι παραδόσεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 24/10 και ώρες 15.00-18.00 στην αίθουσα ΠΑΜ 14.