Την Πέμπτη 16/3/17  στην αίθουσα ΑΔ 9-12  στο πλαίσιο του μαθήματος «Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Ιστορία» θα δοθεί διάλεξη από τον κ. Χρήστο Αριστοπούλο με θέμα «Στρατιωτική Ιστορία: σύγχρονες προσεγγίσεις»