Νικόλαος Χαραλαμπόπουλος

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Ειδίκευση: Κλασικών Σπουδών
Γνωστ. Αντικείμενο:
ΦΕΚ: 586/8-5-14
Γραφείο: Κτήριο 29
Ώρες Συνεργασίας: Τρίτη 16:00-18:00 και Τετάρτη 11:00-12:00
Τηλέφωνο: 2610969859
Email: ncharalabopoulos@upatras.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές
1991 - Πτυχίο Κλασσικῆς Φιλολογίας Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν

Μεταπτυχιακές Σπουδές
1993 - MA in Classics University College London

Διδακτορική Διατριβή
2002 - The Stagecraft of Plato: Platonic dialogue as metatheatrical prose drama University of Cambridge (St Edmund's College)

1998: Πτυχίο Ἀρχαιολογίας καὶ Ἱστορίας καὶ Ἀρχαιολογίας τῆς Τέχνης, Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν

Επιλεγμένα Δημοσιεύματα

2016-08-02T15:47:51+00:00