Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Ειδίκευση: Γλωσσολογία
Γνωστ. Αντικείμενο: Περιγραφή και σύγκριση γλωσσικών συστημάτων: θεωρητικές και πειραματικές προσεγγίσεις
ΦΕΚ: 269/12-2-2021 τ. Γ'
Γραφείο: Κτίριο 7
Ώρες Συνεργασίας: Έπειτα από συνεννόηση
Τηλέφωνο: 2610997811
Email: cvlachos@upatras.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές
2004 - Πτυχίο Φιλολογίας (Κατεύθυνση Γλωσσολογίας) Πανεπιστήμιο Πατρών

Μεταπτυχιακές Σπουδές
2005 - Master of Philosophy (in Linguistics) University of Cambridge (U.K.)

Διδακτορική Διατριβή
2012 - Wh-constructions and the division of labour between syntax and the interfaces Πανεπιστήμιο Πατρών

Επιλεγμένα Δημοσιεύματα