Βαθμίδα: Λέκτορας
Ειδίκευση: Κλασικών Σπουδών
Γνωστ. Αντικείμενο:
ΦΕΚ: 1496/23-12-2013
Γραφείο: Κτήριο Κ7
Ώρες Συνεργασίας: Τρίτη 1-3, και κατόπιν συνεννοήσεως.
Τηλέφωνο: 2610969337
Email: oikonomk@upatras.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Ελληνική και λατινική γραμματεία της Δεύτερης Σοφιστικής (2ος- 3ος αι. μ.Χ.)
  • Εγκυκλοπαιδική και ποικιλογραφική γραμματεία της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας
  • Αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή επιστήμη και ιατρική

Εκπαίδευση