Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Ειδίκευση: Κλασικές Σπουδές
Γνωστ. Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Πεζογραφία
ΦΕΚ: 1330/13-11-2018, τ. Γ᾽
Γραφείο: Κτήριο Κ7
Ώρες Συνεργασίας: Kατόπιν συνεννοήσεως (μέσω e-mail)
Τηλέφωνο: 2610969765
Email: oikonomk@upatras.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Ελληνική και λατινική γραμματεία της Δεύτερης Σοφιστικής (1ος- 3ος αι. μ.Χ.)
  • Εγκυκλοπαιδική και ποικιλογραφική γραμματεία της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας
  • Αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή επιστήμη και ιατρική
  • Ελληνική και λατινική γραμματεία των Προβλημάτων και ερωταποκρίσεων
  • Λογοτεχνία και πολιτισμός του συμποσίου κατά την αρχαιότητα
  • Σύγχρονες προσεγγίσεις στα πεζογραφικά είδη της αρχαίας ελληνικής και λατινικής γραμματείας
  • Εθνογραφία, γεωγραφία και ταυτότητα στην αρχαία Ελλάδα και Ρώμη
Για πρόσβαση σε μέρος της δημοσιευμένης έρευνάς μου, βλ. το Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου Πατρών ‘Νημερτής΄: https://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές
2000 - Πτυχίο Φιλολογίας, Τομέας Κλασικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μεταπτυχιακές Σπουδές
2002 - MSt in Greek and/or Latin Languages and Literature, University of Oxford

Διδακτορική Διατριβή
2007 - DPhil thesis: 'The Symposia in the Greek and Roman World of the High Empire: Literary Forms and Intellectual Realities', University of Oxford

Επιλεγμένα Δημοσιεύματα