Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Ειδίκευση: Κλασικών Σπουδών
Γνωστ. Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Πεζογραφία
ΦΕΚ: 1330/13-11-2018, τ. Γ᾽
Γραφείο: Κτήριο Κ7
Ώρες Συνεργασίας: Δευτέρα (12-3), Τρίτη (12-3) και κατόπιν συνεννοήσεως (μέσω e-mail)
Τηλέφωνο: 2610969765
Email: oikonomk@upatras.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Ελληνική και λατινική γραμματεία της Δεύτερης Σοφιστικής (1ος- 3ος αι. μ.Χ.)
  • Εγκυκλοπαιδική και ποικιλογραφική γραμματεία της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας
  • Αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή επιστήμη και ιατρική
  • Ελληνική και λατινική γραμματεία των Προβλημάτων και ερωταποκρίσεων
  • Λογοτεχνία και πολιτισμός του συμποσίου κατά την αρχαιότητα
  • Σύγχρονες προσεγγίσεις στα πεζογραφικά είδη της αρχαίας ελληνικής και λατινικής γραμματείας
  • Εθνογραφία, γεωγραφία και ταυτότητα στην αρχαία Ελλάδα και Ρώμη

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές
2000 - Πτυχίο Φιλολογίας, Τομέας Κλασικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μεταπτυχιακές Σπουδές
2002 - MSt in Greek and/or Latin Languages and Literature, University of Oxford

Διδακτορική Διατριβή
2007 - DPhil thesis: 'The Symposia in the Greek and Roman World of the High Empire: Literary Forms and Intellectual Realities', University of Oxford

Έχω διδάξει αρχαία ελληνική και λατινική γλώσσα και φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και εργαστεί στo Πανεπιστήμιo του St Andrews και στο Humboldt-Universität zu Berlin, ως μέλος ερευνητικών προγραμμάτων με θέμα την αρχαία επιστήμη και ιατρική, χρηματοδοτούμενων από τους ερευνητικούς φορείς Leverhulme Trust και Alexander von Humboldt-Stiftung, αντίστοιχα. Από το 2014 διδάσκω στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Επιλεγμένα Δημοσιεύματα