Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Ειδίκευση: Κλασικών Σπουδών
Γνωστ. Αντικείμενο: Λατινική Φιλολογία
ΦΕΚ: 578/27-7-2009 τ.Γ'
Γραφείο: Κτίριο Κ 33
Ώρες Συνεργασίας: Δευτέρα 14:00-15:00 (και ραντεβού κατόπιν συνεννοήσεως)
Τηλέφωνο: 2610969762
Email: lipka@upatras.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές
1996 - MA + MA Classics, Ancient History, Classical Archaeology Berlin

Μεταπτυχιακές Σπουδές
1996 - MSt Oxford

Διδακτορική Διατριβή
2000 - Four Studies in the Language of Vergil's Eclogues Oxford

Επιλεγμένα Δημοσιεύματα