Μιχαήλ Λίπκα

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Ειδίκευση: Κλασικών Σπουδών
Γνωστ. Αντικείμενο:
ΦΕΚ:
Γραφείο: Κτίριο Κ 33
Ώρες Συνεργασίας: Δευτέρα 11.00-12.00 (και ραντεβού κατόπιν συνεννοήσεως)
Τηλέφωνο: 2610969320
Email: lipka@upatras.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Εκπαίδευση


Επιλεγμένα Δημοσιεύματα

2016-08-02T15:51:53+00:00