Αγαπητοί μου φοιτητές,

Η Κ9 δε θα είναι διαθέσιμη αύριο για την εξέταση του μαθήματος.

Η κατανομή στις αίθουσες θα γίνει ως εξής:

ΑΔ: Από Α – ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΜ 14: ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ – ΨΙΜΑΡΝΗΣ Παναγιώτης

Η κατανομή θα τηρηθεί αυστηρά. Για την προσέλευση στις εξετάσεις απαιτείται η ηλεκτρονική δήλωση του μαθήματος και η προσκόμιση της φοιτητικής ταυτότητας.

Η διδάσκουσα,

Φεβρωνία Νούσια