Το μάθημα «Βυζαντινή Φιλολογία: ο Μ. Ψελλός και η εποχή των Κομνηνών» δεν θα γίνει τη Δευτέρα 4/12/2017 λόγω έκτακτου κωλύματος της διδάσκουσας.