ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

//ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Παπυρολογίας σε πτυχιούχους Φιλοσοφικής Σχολής ελληνικού Πανεπιστημίου με βαθμό πτυχίου «Άριστα», για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου «Master» στο εξωτερικό, από τα έσοδα της Δωρεάς Πάικου Νικολαΐδη.

Σας παραθέτουμε και τον σχετικό σύνδεσμο: http://www.academyofathens.gr/el/scholarships/nikolaidis-2018-2019
Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον διαγωνισμό, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει την 2α Μαΐου 2018.
2018-02-06T09:19:46+00:00 Φεβρουάριος 6th, 2018|Categories: Μη κατηγοριοποιημένο|