Μεταπτυχιακά Μαθήματα

//Μεταπτυχιακά Μαθήματα
Μεταπτυχιακά Μαθήματα 2016-11-18T17:34:22+00:00

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων:

Γνωστικό Αντικείμενο:

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ Γκότση Γεωργία Νεοελληνικών Σπουδών
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Ι: Ο ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ Γκότση Γεωργία Νεοελληνικών Σπουδών
ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: Αφηγηματολογία, Αναγνωστικές θεωρίες Γκότση Γεωργία Νεοελληνικών Σπουδών
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Γκότση Γεωργία Νεοελληνικών Σπουδών
Νεοελληνική κριτική (ΠΜΣ) Αθήνη Στέση Νεοελληνικών Σπουδών
Λογοτεχνικά είδη και θέματα: Εκδοχές του Κάτω Κόσμου (ΠΜΣ) Αθήνη Στέση Νεοελληνικών Σπουδών
Σχέσεις διακειμενικότητας (ΠΜΣ) Αθήνη Στέση Νεοελληνικών Σπουδών
Συγκριτική φιλολογία Ι (ΠΜΣ) Κατσιγιάννη Άννα-Μαρίνα Νεοελληνικών Σπουδών
ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: Ανάγνωση, Πρόσληψη, Πολιτισμός Γκότση Γεωργία Νεοελληνικών Σπουδών
Ερευνητικά θέματα της νεοελληνικής φιλολογίας: Λογοτεχνία και Τύπος (ΠΜΣ) Αθήνη Στέση Νεοελληνικών Σπουδών
Ζητήματα νεοελληνικής φιλολογίας II: 19ος – 20ός αι. (ΠΜΣ) Κωστίου Κατερίνα Νεοελληνικών Σπουδών

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων:

Γνωστικό Αντικείμενο:

Βυζαντινή Επιγραφική (ΠΜΣ) Σύρκου Αγγελική Βυζαντινών Σπουδών
Από την ύστερη αρχαιότητα στο Βυζάντιο (ΠΜΣ) Χαραλαμπόπουλος Νικόλαος Βυζαντινών Σπουδών
Βυζαντινή Επιστολογραφία (ΠΜΣ) Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Βυζαντινών Σπουδών
Βυζαντινή Ρητορική (ΠΜΣ) Νούσια Φεβρωνία Βυζαντινών Σπουδών

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων:

Γνωστικό Αντικείμενο:

Διαχρονική Γλωσσολογία (ΠΜΣ) Μαρκόπουλος Θεόδωρος Γλωσσολογίας
Φωνολογία και Γλωσσική Ποικιλία (ΠΜΣ) Παπαζαχαρίου Δημήτρης Γλωσσολογίας
Επιλεγμένα Θέματα Λεξικολογικής Ανάλυσης (ΠΜΣ) Ξυδόπουλος Γιώργος Ι. Γλωσσολογίας
Συντακτική θεωρία και διαγλωσσικές διαφορές (ΠΜΣ) Ρούσσου Άννα Γλωσσολογίας
Θέματα μορφολογίας και μορφολογικής ποικιλίας (ΠΜΣ) Ράλλη Αγγελική Γλωσσολογίας
Κοινωνιογλωσσική Ποικιλία και Ανάλυση του Λόγου (ΠΜΣ) Αρχάκης Αργύρης Γλωσσολογίας