Βαθμίδα: Καθηγητής
Ειδίκευση: Γλωσσολογίας
Γνωστ. Αντικείμενο: Ανάλυση Λόγου – Κοινωνιογλωσσολογία
ΦΕΚ: 189/4-3-2016
Γραφείο: Κτίριο Κ7 (Δυτική Πτέρυγα)
Ώρες Συνεργασίας: Δευτέρα 14.30-15.30 & Τετάρτη 11.30-12.30
Τηλέφωνο: 2610969752
Email: archakis@upatras.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • μεταναστευτικός λόγος
 • γλωσσική πολιτική
 • (συνομιλιακές) αφηγήσεις και κατασκευές ταυτοτήτων
 • κριτικός γραμματισμός
 • διεπιδράσεις στη σχολική τάξη
 • νεανικός λόγος
 • δημοσιογραφικός λόγος
 • κοινοβουλευτικός λόγος
 • στάσεις προς διαλέκτους και μειονοτικές γλώσσες
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου:

  TRACE: Tracing Racism in Anti-raCist discoursE: A critical approach to European public speech on the migrant and refugee crisis (TRACE/HFRI-FM17-42) (2019-2022). 1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ. https://trace2019.wixsite.com/trace-project

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές
1989 - ΠΤΥΧΙΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ με ειδίκευση στη Γλωσσολογία Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μεταπτυχιακές Σπουδές
1992 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στη Γλωσσολογία, (1991, Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πανεπιστήμια της Κοπεγχάγης και του Όρχους (Δανία) στο πλαίσιο της υποτροφίας Erasmus) Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διδακτορική Διατριβή
1996 - Δείκτες οργάνωσης του λόγου: Το 'δηλαδή' και η σχέση του με συναφείς εκφράσεις Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • 2019 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (εαρινό εξάμηνο)στο Centrum Modernes Griechenland, Freie Universität Berlin, Γερμανία,στο Département d’ études néo-helléniques, Université de Strasbourg, Γαλλία στo Universitat Autònoma de Barcelona, Ισπανία, στο ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ, Αθήνα, στο ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Ομιλίες και ερευνητικές συνεργασίες για θέματα σχετικά με γλώσσα και μετανάστευση
 • 2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (εαρινό εξάμηνο) – στο Department of English, University of Liverpool, Αγγλία (Honorary Research Fellow), – στο Centre for Language, Discourse and Communication, King’s College London, Αγγλία, – στο Institut für Germanistik & Institut für Medien und Kommunikation, Universität Hamburg, Γερμανία, στο İngiliz Dilbilimi Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Τουρκία (Visiting Scholar).
 • 2009 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (εαρινό εξάμηνο) στο Centre for Language, Discourse and Communication, King’s College London (Academic Visitor).
 • 2005 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (εαρινό εξάμηνο) στο Department of Linguistics and English Language, Lancaster University (Visiting Academic Researcher).

Επιλεγμένα Δημοσιεύματα