Βαθμίδα: Καθηγητής
Ειδίκευση: Γλωσσολογίας
Γνωστ. Αντικείμενο: Ανάλυση Λόγου – Κοινωνιογλωσσολογία
ΦΕΚ: 189/4-3-2016
Γραφείο: Κτίριο Κ7 (Δυτική Πτέρυγα)
Ώρες Συνεργασίας: Δευτέρα 17.30-18.30 & Τετάρτη 11.30-12.30
Τηλέφωνο: 2610969322
Email: archakis@upatras.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • μεταναστευτικός λόγος
  • γλωσσική πολιτική
  • (συνομιλιακές) αφηγήσεις και κατασκευές ταυτοτήτων
  • κριτικός γραμματισμός
  • διεπιδράσεις στη σχολική τάξη
  • νεανικός λόγος
  • δημοσιογραφικός λόγος
  • κοινοβουλευτικός λόγος
  • στάσεις προς διαλέκτους και μειονοτικές γλώσσες

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές
1989 - ΠΤΥΧΙΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ με ειδίκευση στη Γλωσσολογία Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μεταπτυχιακές Σπουδές
1992 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στη Γλωσσολογία Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διδακτορική Διατριβή
1996 - Δείκτες οργάνωσης του λόγου: Το 'δηλαδή' και η σχέση του με συναφείς εκφράσεις Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

1991    ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ στα Πανεπιστήμια της Κοπεγχάγης και του Όρχους (Δανία) στο πλαίσιο της υποτροφίας Erasmus ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (εαρινό εξάμηνο) στο Department of English, University of Liverpool, Αγγλία (Honorary Research Fellow), στο Centre for Language, Discourse and Communication, King’s College London, Αγγλία, στο Institut für Germanistik & Institut für Medien und Kommunikation, Universität Hamburg, Γερμανία, στο İngiliz Dilbilimi Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Τουρκία (Visiting Scholar). 2009 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (εαρινό εξάμηνο) στο Centre for Language, Discourse and Communication, King’s College London (Academic Visitor). 2005 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (εαρινό εξάμηνο) στο Department of Linguistics and English Language, Lancaster University (Visiting Academic Researcher).

Επιλεγμένα Δημοσιεύματα